Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. All bildeinformasjon skal sees som en illustrasjon, og er ikke en garanti for varens nøyaktige utseende og egenskaper.

Følgene vilkår gjelder for kjøp av varer:

Partene

Selger er Vandreskoen AS, Mesnakvartalet 10, info@vandreskoen.no, 61262002, 813255642MVA, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

1. Priser/rabatter:

Alle våre priser er inklusiv merverdiavgift.

Som DNT medlem (Den Norske Turistforening) får kjøper 10% rabatt på våre priser i nettbutikken. Bruk følgende rabattkode: DNT

Husk å skrive din DNT medlemsnummer i meldingsfelt «Beskjed til oss» i kassen.

Hvis medlemsnummer ikke stemmer overens med kunden sine opplysninger beholder vi retten til å beregene vanlige priser.

2. Betalingen:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Walley Checkout.

Du kan lese mer om betalingsløsningen (https://www.walley.no/bedrift/checkout/)

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. 30 dagers forfallstid er standard og kjøper kan velge delbetaling i opp til 36 måneder. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

3. Leveranser/Leveringstid:

For alle ordrer vil det tilkomme et frakttillegg på Kr 85,- ved henting av pakke på nærmeste hentested (Postnord MyPack Collect) eller Kr 160,- ved hjemlevering (Postnord MyPack Home Attended).
Eventuelle fakturautgifter legges til ved utsjekking av handlekurven. Vi leverer ikke til utlandet og Svalbard.
Vi tar sikte på å behandle din bestilling innen 24 timer etter at bestillingen er registrert.

Normal leveringstid vil være mellom 2 og 5 virkedager, avhengig av hvor i landet du bor. Varer som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss på kundens regning. Dette beløp er satt til NOK 300,-

4. Retur forsendelser:

I tilfelle du ønsker å sende oss en bestilling i retur (ved bytting, angrerett eller reklamasjoner), så be vi deg å bruke Postnord kundeportalen https://my.postnord.no/privat/return Bruk returkode VANDRESK for å få automatisk fylt ut riktig mottaker adresse. Etter at du har fylt ut alt informasjon så får du en referansekode som du tar med til nærmeste innleveringssted. Du trenger ikke å skrive ut selve etiketten. Du står selv for fraktkostnader tilknyttet retursendingen.

5. Forsinket levering:

Vi meddeler deg umiddelbart dersom det oppstår forsinkelser ved leveringer. Du, som kunde, har alltid rett til å heve kjøpet ved forsinket levering. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å fullføre bestillingen din. Det kan oppstå tilfeller da det er umulig å fullføre bestillingen din. VI forbeholder oss retten til å fraskrive oss all erstatning til kunden angående den forsinkede leveringen.

6. Bytting:

Du har full bytterett på alle varer kjøpt gjennom Vandreskoen. Ønsker du en annen farge, eller var størrelsen feil? Gi oss beskjed om hva du ønsker å bytte til (legges ved returforsendelsen) så sørger vi for at du får riktig vare tilbake. Kunden dekker selv fraktkostnader forbundet med retur. Vandreskoen sender nye vare kostnadsfritt. Et eventuelt restbeløp (ved bytte til en rimeligere vare) eller dersom du ønsker pengene tilbake, blir overført til kontonummer på det kortet som ble benyttet ved handelen.

Varen returneres komplett i den originale emballasjen (det må ikke skrives direkte på emballasjen).

Vare som skal returneres sendes til:
Vandreskoen
Mesnakvartalet 10
2615 Lillehammer

 

7. Angrerett:

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe ved kjøp av enkeltstående varer fra dagen etter varen(e) er mottatt. Angrerettskjemaet får du tilsendt med varene.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

10. Konfidensialitet og sikker behandling av personopplysninger:

Når du legger inn en bestilling hos oss, oppgir du personopplysninger, som navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine opplysninger i vår virksomhet for å kunne gjennomføre våre forpliktelser mot deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby deg den servicen du forventer av oss. Vi kommer ikke til å gi ut dine personopplysninger til en tredjepart.

 

Vilkår utleie Vandreskoen

Følgene vilkår gjelder for utleie av varer:

 1. Leieperioden gjelder datoene du har valgt i din booking. Hente- eller forsendelsdagen blir betegnet som første leiedag, retur dagen som siste leiedag (Ved returforsendelse gjelder ankomstdato i vår butikk som siste leiedag).
 2. Leieperioden er basert på dager (1 dag er 24 timer).
 3. Vandreskoen er stengt på søndager og helligdager. Disse dagene faller i tilfelle under leieperioden.
 4. Betaling gjennomføres når du booker i nettbutikken.
 5. Vi aksepterer bruk av betalingsløsningene Visa og Mastercard.
 6. Ved reservering av leieprodukter må kunden betale et depositum. Beløpet står opplyst ved leieprisen når kunden gjør sin booking. Beløpet kan brukes for kompensasjon av kostnader for reparering og ekstra rengjøring samt avbestillinger og tapte leieinntekter. Depositumet blir tilbakeført til kundens konto ved endt leieperiode, etter at alle forpliktelser i henhold til avtalen er fullført.
 7. Avbestilling må skje 48t før avtalt leiedato for 100% tilbakebetaling av leiebeløpet. For avbestillinger gjort mindre enn 48 timer før vil kun 50% av leiebeløpet bli tilbakebetalt.
 8. Hvis utleid utstyr leveres inn før tiden, vil restbeløpet for resterende leieperiode ikke bli refundert.
 9. Hvis du ønsker å forlenge leieperioden for produktene dine, ta kontakt med oss slik at vi får sjekket om utstyret er ledig. Ved forlenget utleie vil prisene følge vår originale prisliste og fortsette antall dager fra din originale bestilling.
 10. Leietaker kan ikke påregne å leie materialet utover den avtalte leiepriode. Ved tilbakelevering etter avtalt tid, plikter kunden å betale prisen som tilsvarer den forlengede leieperiode. I tillegg vil Vandreskoen AS kunne belaste kunden for tapt inntekt, som følge av brudd på leieavtalen.
 11. Vandreskoen AS kan ikke garantere at forlenget utleie er mulig, men vil gjøre vårt ytterste for å få det til.
 12. Vi på Vandreskoen vil gjøre vårt ytterste for at kundene skal få de ideelle produktene de ønsker og har behov for. Vi er behjelpelig med å bytte størrelser eller legge til produkter i din bestilling når du kommer for å hente det, forutsatt at vi har dette på lager. Vi garanterer ikke for tilgjengelige størrelser utover hva som er bestilt.
 13. Leie og all bruk av våre utleieprodukter er kundens ansvar og risiko. Kunden bærer ansvaret for tapte- eller skader på produktene som er leid under hele leieperioden. Dette gjelder også om kunden låner bort produktene som er leid til andre. Kunden er selv ansvarlig for å tegne en forsikring til utleieproduktene eller sjekke om eksisterende forsikringen dekker tap, tyveri, brann eller andre type uforutsette skader. Vandreskoen AS tar ikke ansvaret for- eller kostnader knyttet til tap eller skade på personer, eiendom eller forretningsforhold og lignende som oppstår ved bruk av våre utleieprodukter.
 14. Ved forsendelse av leieprodukter skal Vandreskoen AS gjør sine ytterste å få produktene hos kunden på avtalt dag. Her skal forventet leveringstid av Posten/Bring eller annen bud gjelder. Kunden får melding om når varene er ferdig pakket samt en sporingsreferanse hvor kunden kan finne forventet leveringsdato. Vandreskoen AS har friheten å velge forsendelse måten. Vandreskoen AS kan ikke ta ansvar for forsinkelser som eventuelt oppstår under forsendelsen.
 15. Ved mottak av leieprodukter blir kunden oppfordret å ta en grundig inspeksjon av leieproduktene og sjekke på skader og funksjon. Er det problemer med noen av dine utleieprodukter må dette umiddelbart rapporteres til Vandreskoen AS pr e-post. Reklamasjoner må skje skriftlig innenfor 24 timer etter mottak av leieprodukter, ellers blir det antatt at kunden aksepterer leieproduktene er i god stand.
 16. Vandreskoen AS må få muligheten innenfor rimelig tid å vurdere reklamasjonen. Ved overensstemmelse mellom Vandreskoen AS og kunden, får kunden skriftlig bekreftelse av reklamasjonen.
 17. Ved godkjent reklamasjon blir kunden refundert del av- eller hele leiebeløpet som er ansett som er rimelig i forhold til arten av reklamasjonen.
 18. I forhold til bruk, oppbevaring og transport av leieproduktene forplikter kunden seg til:
  1. å ta hensyn til eventuelle retningslinjer antydet av produsenten levert sammen med leieproduktene
  2. ikke gjør endringer på leieproduktene
  3. å informere og få godkjennelse av Vandreskoen AS ved å fremleie utleieproduktene til en tredje part
  4. å forhindre at utleiepodukter blir utsatt for eksterne faktorer som kan påvirke funksjonaliteten eller kvaliteten betydelig, eller utsette utleieprodukter på en måte at det oppstår betydelige slitasje utover det som kan forventes.
 1. Ved skader av returnerte utleieprodukter som oppstår beskrevet under punkt 18 skal Vandreskoen AS har utført reparasjon på en fagkyndige verksted/service senter.. Kostnader for reparasjon, inklusivt eventuelt porto kostnader til og fra verkstedet blir videre beregnet til kunden. I tilfelle reparasjonen ikke er mulig eller overstiger verdien av selve utleieproduktet, blir kunden belastet med et beløp tilsvarende salgsverdien inkl. mva.